Reklamace

Reklamace námi prodaného zboží je prováděna dle platných zákonů ČR.

Obecné podmínky reklamace:

Z řešením reklamací se může kupující obrátit buď přímo na servisní síť výrobce, nebo na dodavatele. Doporučujeme pro nejrychlejší vyřízení reklamace reklamovat zboží přímo v autorizovaném servisu.
 

Povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o zjištěných závadách.


Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

  1. Na e-mailovou adresu provozovatele. reklamace@internet-shopping.cz 
  2. Poštou na adresu provozovatele.
  3. Reklamačním formulářem výrobce doručeným na naši adresu nebo adresu servisního místa určeného výrobcem.
  4. Osobním doručením na adresu provozovatele nebo serviního místa a sepsáním reklamačního listu (nutno dohodnout předem).

Kupující je povinen předložit:

  1. Číslo nákupního dokladu
  2. Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.


Je-li u výrobku originální záruční list, může jej autorizovaný servis vyžadovat.